Liptovcast

Marek Homza

Náš príbeh

Liptovcast je spin-off projekt produkčného štúdia Liptov Lab. Hlavným cieľom je osveta ľudského potenciálu regiónu Liptov.

„Chceme dať priestor našim hosťom, aby rozpovedali svoj príbeh unikátnou formou a dosiahli tak rozpoznateľnosť medzi obyvateľmi Liptova a Slovenska,“ Liptov Lab

Hodnoty

Najdôležitejšou hodnotou je šikovnosť a rozdielovosť, ktorú naši hostia denne ukazujú. Vďaka ich prístupu región vzrastá a my im k tomu radi dopomáhame.

Jediný kontent marketing Liptova

Našim najväčším produktom je obsah. Kontent marketing je jeden z najúčinnejších nástrojov prezentácie a my sa mu profesionálne venujeme.

Pravidelné publikovanie

Týždeň čo týždeň sa diváci tešia na novú epizódu a – čo je dôležitejšie – týždeň čo týždeň ju aj dostávajú. Je to naša stratégia budovania vzťahu medzi autormi a divákmi.

Dosah na celý Liptov

Našim zameraním je región Liptov. Cielená je podľa toho naša tvorba a reklama, ktorá sa spája s každou novou epizódou.

Viktor Mydlo

Slovo

Marek Masarik

Zvuk

Erik Kurej

Obraz